Barevná očista

Barevná očista je ideální předehrou jak před Tantrou, tak před klasickou masáží

Jedná se o velmi jemnou masáž spojenou s barevnou videoprojekcí.
Videa jsou původní, speciálně vytvořená k tomu, aby dodala světla rozličných vlnových délek do lidského organismu. Pro dostatečnou výrobu serotoninu je pro nás nezbytné absorbovat kompletní škálu základních barev viditelného spektra. Jejich nedostatek je podobný nedostatku modrého (denního) světla během dne.

Video barevné očisty
Barevná očista – ukázka 1
Video k barevné očistě
Barevná očista – ukázka 2
Video k barevné očistě
Barevná očista – ukázka 3

Serotonin

Serotonin je biologicky aktivní látka obsažená na jedné straně v krevních destičkách, na druhé straně v centrálním nervovém systému.
V krevních destičkách slouží jak nástroj ke snížení srážlivosti krve, když pomocí zúžení cév zabraňuje vykrvácení.
V centrálním nervovém systému hraje zásadní roli při procesech, které se podílejí na vzniku nálad. Jeho nedostatek naruší fungování přenosu nervových vzruchů, což má za následek výkyvy nálad, depresi, podrážděnost a poruchy spánku. Dále ovlivňuje chuť (či naopak nechutenství) k jídlu a sexuálnímu chování.
Dlouhodobě narušená hladina serotoninu pak může mít za následek bipolární poruchu (maniodepresivní psychózu), chorobnou úzkost, paranoiu a jiné závažné psychické poruchy.
Mimo jiné jeho deficit vzniká při nedostatku denního světla. Pro jeho tvorbu je také třeba během dne vstřebat světlo o různých vlnových délkách (360 – 760 nanometrů). Délka světla se projevuje barvou na předmětech, čili se bavíme o nutnosti přijmout vibrace rozličných barev.
Optimální hladina serotoninu má na svědomí i správnou melatoninu. Melatonin je, zjednodušeně řečeno, noční variantou serotoninu.

Chcete se dozvědět více o vlivu barev na naše zdraví?

Chci na hlavní stranu.

Tantra pro ženy
Tantra masáž